oil on its way to a
sustainable future

Sinds 1 januari 2015 zijn de inzamelactiviteiten van de maatschappij WOS ondergebracht in oilco1. Naar aanleiding hiervan werd uw contract met WOS, voor wat betreft deze ophaalactiviteiten, sinds die datum overgedragen naar oilco.

1De verwerkingsactiviteiten van WOS met vestigingen te Hautrage en Genk blijven verder onveranderd, evenals uw contactpersoon.

Concreet gezien heeft deze overdracht geen impact voor u, behalve het feit dat sinds 1 januari 2015 de facturen met betrekking tot uw lopend contract u toegestuurd worden vanuit oilco en dan uiteraard ook verschuldigd zijn aan oilco.

Zoals voorheen staat oilco verder in voor de ophaling van uw afvalstoffen en we bieden u een ‘all-in’-dienstverlening vanaf de ophaling tot en met de verwerking. Oilco is een erkend en geregistreerd overbrenger en vervoerder in de 3 Gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

Mocht u nog vragen hebben bij deze overdracht, dan kunt u ons uiteraard altijd contacteren via infonl@oilco.be

Ophaling nodig?

Wallonië
065/52 98 98

Vlaanderen
089/61 30 30